Wat is MRT?


- Motorische Remedial Teaching

Remedial teaching is binnen de schoolomgeving een bekend begrip. Kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van rekenen, lezen, taal en spelling krijgen deze begeleiding.

Motorische Remedial Teaching is gericht op het verbeteren van de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het minder vaardige kind (of volwassene) op het gebied van bewegen en spelen.

Onder minder vaardige kinderen verstaan we kinderen die niet mee kunnen komen met de gymlessen op school of sportlessen binnen de sportvereniging. Dit kan door een fysieke bewegingsachterstand, maar ook door een gebrek aan zelfvertrouwen of angst voor bewegen.

1. MRT richt zich op de motorische ontwikkeling

Binnen dit gebied maken we onderscheid tussen de fijne en grove motoriek.

* Fijne motoriek: schrijven, knippen, tekenen, bouwen met constructiemateriaal, etc.

* Grove motoriek: springen, rennen, evenwicht, hinkelen, klimmen, rollen, etc.

2. MRT richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling

Hierbij gaat het met spelen en bewegen om onder andere angst bij het bewegen, weinig zelfvertrouwen, het moeilijk vinden om samen te spelen, geen plezier hebben in bewegen, etc.

Om de kinderen te kunnen helpen om deze gebieden verder te ontwikkelen zijn er verschillende mogelijkheden. Deze vindt u onder Mogelijkheden.


- Het gevolg van MRT

Het kind beweegt meetbaar beter, krachtiger en effectiever. Daarbij wordt een positieve instelling en bewegingsmotivatie ontwikkeld, waardoor kinderen meer plezier krijgen in bewegen. Ook ontwikkelen we zelfvertrouwen in bewegingssituaties, waardoor het kind weer/beter mee durft te doen met de gym- en sportlessen.

Voorbeelden van ontwikkelingen van de grove motoriek zijn: eerst niet kunnen fietsen (9 jaar), na de MRTlessen wel kunnen fietsen, durft eerst niet om een boodschap op de fiets, na de lessen wel, is eerst heel vermoeid en alles is teveel, komt later op de skeelers naar school (per dag 8 km).

Binnen groeps-MRT leren de kinderen daarnaast ook beter samenspelen.

MRT die gericht is op de fijne motoriek zorgt voor een betere zit- en schrijfhouding, een correcte pengreep en een leesbaar handschrift.

Voorbeelden van onwikkelingen van de fijne motoriek zijn: eerst een verkeerde pengreep, na de MRTlessen een goede pengreep, eerst onleesbaar schrijven, na de lessen enorm verbeterd, eerst een hekel aan kleine knustelwerkjes later meer plezier hebben in deze handvaardigheid.