Tarieven

— Grove Motoriek

Grove Motoriek: €150,-

Uitgebreid motorisch onderzoek (OMT)

Verwerking van gegevens (OMT, ouder-kind-leerkracht formulieren)

Handelingsplan opstellen

Adviesgesprek ouders

Optioneel: €50,-

Gesprek leerkracht, observatie plein/gymles/sportles

(Reiskosten €0,32 per km)

Individuele MRT:

30 minuten €17,50

30 minuten, per 12 lessen €190,-

(Locatie: in overleg)

Groeps MRT: €15,-

45 minuten, maximaal 4 kinderen

Uitgebreide eindevaluatie: €70,-

OMT afname

Verwerking

Gesprek ouders

Verslag


— Fijne Motoriek

Fijne Motoriek: €150,-

Uitgebreid motorisch onderzoek (OSMT)

Verwerking van gegevens (OSMT, ouder-kind-leerkracht formulieren)

Handelingsplan opstellen

Adviesgesprek ouders

Optioneel: €20,-

Gesprek leerkracht, observatie in de klas

(Reiskosten €0,32 per km)

Individuele MRT:

30 minuten €17,50

30 minuten, per 12 lessen €190,-

(Locatie: in overleg)

Uitgebreide eindevaluatie: €70,-

OSMT afname

Verwerking

Gesprek ouders

Verslag